Tell Me You Love Me

CreepypastyPřeložené creepypasty

AntiblockWritten by:

V mém městě se traduje starý příběh o chlapci, který se zamiloval do dívky. Nikdy si netroufl ji oslovit, natož někam pozvat. A tak ji jenom sledoval a čekal na příležitost.

Jednoho dne zjistil, že se stěhuje z města kvůli problémům s rodiči a s největší pravděpodobností se nikdy nevrátí. Rozhodl se, že počká na okraji města a překvapí ji.

Zatímco čekal, plnili mu hlavu všechny různé cesty, kterými tohle může vést. Začínal se rozrušovat, držel si zápěstí a lupal klouby.

Viděl, jak auto opouští město a míří dolů po jediné cestě, u které čekal vedle. Napadlo ho, že se schová do keřů. Vzhledem k tomu, že se jednalo o venkovskou silnici, byly tu velké křoviny po stranách silnice a jen jeden pruh pro automobily.

Když se auto přiblížilo, vyběhl do středu silnice, přímo před šokovanou dívku, která už neměla šanci zabrdit.

Auto se vynořilo a srazilo chlapce, letěl vzduchem a přistál těžce na nerovném terénu venkovské silnice. Dívka vyskočila z auta a přiblížila se k jeho skřípavému tělu.

Jak se dívka ohnula, aby zkontrolovala jeho zranění, slyšela z jeho těla slabé vydechování. Když tu náhle:

„Miluješ mě?” Zeptal se s úšklebkem, jak se z jeho smrtícího úsměvu vytékala krev.

„Co?” Odpověděla v zmateném stavu, když předpokládala, že zemřel.

„Miluješ mě?” Zeptal se nemocným monotónním hlasem.

„Em … jo jistě.” Odpověděla po chvíli mlčení.

Lžeš! Křičel hlasitěji, než by mohl, vzhledem k jeho zranění.

Dívka se omlouvala a začala pomalu couvat. Dost ji vyděsilo jeho chování.

Chlapec s velkými obtížemi se pokoušel vstát, křičel bolestí doprovázený praskáním kostí. Padnul na zem.

Dívka se k němu znovu zoufale přiblížila, zvedla ho za ruku přes rameno a pomohla mu vstát. Vedla ho k jejímu autu, položila ho na zadní sedadlo a chlapec ztratil vědomí.

Vlezla na sedadlo řidiče a pokračovala v cestě, protože ve městě nebyla žádná nemocnice a ona neměla touhu trávit noc s rodiči, rozhodla se jet do sousedního města.

Cesta do dalšího města je podél tmavé a osamělé postranní silnice, nic než prázdné pole na obou stranách. Slyšela ho, jak se pohybuje na zadním sedadle. Rychle zrychluje, touží dostat se do nemocnice, kde ho může ponechat a pokračovat ve  své dlouhé cestě.

„Jste v pořádku?” Zeptala se, ani si nebyla jistá, jestli je vzhůru, ale dychtivě zaplnila ticho.

Když zavřel oči, znovu se ji zeptal.

„Miluješ mě?” Mumlal, jako by ho slova bolela víc než jeho rány.

Zůstala tichu, předstírala, že ho neslyší a zapnula rádio, aby zaplnilo nepříjemnou atmosféru, kterou tato otázka vytvořila.

„Proč mě nemiluješ?” Zeptal se a pokračoval ve svém výslechu.

Pohledla do zpětního zrcádka a okamžitě si přála si, aby  ho neměla. Chlapec seděl na zadním sedadle, hleděl maniakálně na zadní stranu její hlavy, v prázdných očích měl zneklidňující bezvládnost.

„Měl bys ležet, odpočívat, zranění by se zhoršily.” Navrhovala, doufajíc, že zastaví tím jeho pohled na její zátylek.

„Řekni mi, že mě miluješ.” Požadoval a zesilílil na hlase.

„Ulehni, brzy budeme v nemocnici, myslím, že vidím pouliční světla vepředu.” Odpověděla a znovu se vyvarovala otázky.

„Proč mi neříkáš, že mě miluješ?” Křičel perforovaně a způsobil, že dívka poskočila  na místě.

Nech toho!” Křičela a snažila se prolomit jeho výkřiky šílenství.

Miluj mě! Křičel naposledy a obalil ruce kolem jejího obličeje.

Vykřikla v agónii, když ji chytil za horní část obličeje.

Její pozornost byla odtrhnutá od jízdy, nyní byla řízena svým primálním instinktem, aby přežila. Auto se vymanilo z kontroly a narazilo do telegrafního sloupu.

Následujícího rána bylo auto objeveno místními policejními důstojníky a tělo ženy bylo vyšetřeno forenzními odborníky, kteří dospěli k závěru, že žena nezemřela z havárie, ale z uškrcení, jak dokázaly silné modřiny kolem krku v čisté podobě rukou někoho jiného. To je ta část, která odborníky rozrušila, protože v troskách bylo objeveno pouze jedno tělo. A bylo by nemožné, aby kdokoliv srážku přežil.

O chlapci od té noci nikdo neslyšel, někteří říkají, že se vrátil do města a znovu se zamiloval.

Comments are closed.

error: Alert: Content is protected !!