Forever With Us | Kapitola 22.

Fanfikce

NautileenWritten by:

Creative Commons: Všechna práva vyhrazena

Autor: Nautileen

 

Foxy se konečně pořádně rozohnil a napřáhl se, aby mohl Mikovi uštědřit ránu pěstí po tváři. Mike se pokusil úder vyblokovat svou rukou, ale v momentě, kdy se jejich ruce měly dotknout, nepocítil Mike kromě slabého vánku nic.

Když znovu pohlédl do Foxyho očí, spatřil v nich už pouze strach. Ale strach z čeho? Z neúspěchu? Z Mika samotného? Kdo to mohl vědět?

❝Ne!❞ křičela Chica, když viděla, jak se Foxy napřahuje k dalšímu úderu, ale její varovný hlas nebyl ničemu platný. Foxy znovu zaútočil, a jeho úder znovu Mika nijak nepoškodil. A zase. A zase. A zase.

***

❝Miku, co to mělo znamenat?❞ zeptala se ho May, když mířili do kanceláře.

❝Co přesně? Stalo se dost věcí,❞ podotkl Mike.

❝Tys… někoho zabil?❞ položila opatrně otázku. Mike mlčel.

❝Prosím… co to má znamenat?❞

Náhle se zpoza stínů ozval tichý smích Golden Freddyho, který May s jistotou rozpoznala. Ohlédla se za sebe a od místa, ze kterého vycházel, jej spatřila stát, opřeného o zeď. May se zastavila, a pomalu přešla za ním.

❝Myslíš si, že ti něco řekne?❞ zeptal se.

❝Já…❞

❝Myslím, že je čas na lekci dějepisu, May,❞ navrhl Golden Freddy. ❝Kdysi byla pizzerie úplně normální a klidná. Roboti nebyli nikterak problémoví, dalo se s nimi dobře vycházet a nebylo nutno shánět nočního hlídače, který tam ale přes to raději fungoval. Dokážeš si představit, co se muselo stát, aby to všechno skončilo? Aby se to všechno změnilo k tomu, co máme teď?❞

❝Nedokážu si představit nic… leda že by je někdo přeprogramoval…❞ zakroutila May hlavou.

❝To by se už dávno zjistilo a napravilo. Ne, nemohlo to být takhle. Na to, aby to nešlo žádným lidem známým způsobem zvrátit, byla potřebná paranormální aktivita.❞

❝Paranormální…?❞ May sice začínala chápat, ale beztak byla krapet zmatená.

❝Přišel sem člověk, který se rozhodl zabít několik děcek. Sériový vrah. Byl to tehdejší noční hlídač, který následně, po všech svých vraždách, dal výpověď. Duše dětí se spojily s animatroniky a v dobu, kdy se jim stalo veškeré to neštěstí, v tu samou dobu, kdy se mohli setkat s tím, kdo je zabil, a pomstít se. Takhle to zůstalo i nadále. Zanedlouho se noční hlídač vrátil zpět na svou pozici, když zjistil, že jeho následovník zemřel – on sám vše přežil a po jeho práci se pizzerie začala rekonstruovat.

Tím vrahem byl Mike Schmidt,❞ dopověděl a odmlčel se.

❝Mike… Mike vás všechny zabil?❞ divila se May.

❝Měli byste si na něj dát pozor,❞ poznamenal Golden Freddy, ❝řekněme, že jistě bude krapet nevyzpytatelný.❞

❝Počkej počkej počkej počkej. Chápu, že když vás zabil, rozhodli jste se po nočním hlídači jít a snažit se mu pomstít. Tudíž jste přes noc zabijácké bestie alergické na pohled na uniformu nočního hlídače. A zároveň přes den umíte být zlatíčka, která by neublížila ani mouše. Ale co je tohle mezi tím? Co má tohle znamenat?❞

Z tváře Golden Freddyho zmizel veškerý ten jeho úšklebek, místo toho sklopil oči a když se na May podíval znovu, byly plné vzpomínek a melancholie. ❝V době mezi zavíračkou pizzerie a začátkem šichty nočního hlídače jsme byli jen zajatí, vystrašení… a hledali jsme bezpečí mezi ostatními roboty. Zkus si na mě sáhnout,❞ vybídl ji.

May opatrně natáhla ruku, netušíc, co by se mohlo stát. Už jen Toy Freddy ze začátku zamítal, aby se ji Toy Bonnie dotkl, a kdo ví, čím to mohlo být. Proč ji k tomu Golden Freddy nyní vybízel?

May napřáhla dlaň a pomalu spouštěla a natahovala ruku směrem k němu. Už se ho téměř dotkla, když…

Nic.

Její ruka projela jeho rukou jako nahřátý nůž máslem. May nepocítila vůbec nic.

❝Takže to, co jsem viděla, když Foxy zaútočil na Mika…❞

❝Jsou z nás jen duše. Duše, přetvořené dlouhým časem stráveným v robotech. Časem jsme si stvořili vlastní vzhled a působením starých robotů jsme vyrostli, náš věk se prakticky vyrovnal s jejich. Jsme jen duše, které máte šanci vidět. Jen zbytky našich těl, jen projekce toho, kým jsme byli a mohli být. Snažili jsme se to před vámi zakrýt, neukazovat se vám tak, abyste neměli strach, ale teď už není moc platné se schovávat; ne po tom všem s tím vrahem, který se sem dostal. A kromě tohohle ti povím ještě o něčem – pamatuješ na ten okamžik, o kterém ti Jeremy vyprávěl, žes vyprávěla něco, co sis nemohla vybavit? Nebylas to ty. Stejně jako ten divný pocit, když přicházel Bonnie, a stejně jako další podivné věci, které sis nemohla vysvětlit. Víš, jsem tak trochu jiný robot, než všichni osta…❞ hleděl Golden Freddy usměvavě na své ruce a následně náhle zmizel, jako kdyby se rozplynul. May chvíli jen zírala do prázdna.

❝Haló?❞ Vyloženě toužila po tom, aby se dozvěděla něco víc, ale její volání zůstalo bez odpovědi. Víc už Golden Freddy neřekl. Ale na chodbě se začaly ozývat kroky.

***

Čelit útokům dnes bylo těžší, než si kdy Jeremy pamatoval. A jenom May znala skutečný důvod.

❝Myslím… že byste měli všichni něco vědět,❞ oznámila jim.  ❝Miku… hádám, že ty nic prozrazovat nebudeš. Ale dozvěděla jsem se, že…❞

Sammy, která Mika celou dobu podezíravě sledovala – už od té doby, co se ❝porval❞ s Foxym – teď málem zaječela hrůzou, když spatřila, že v Mikově ruce objevil nůž, namířený směrem k May.

❝Ale ty taky nebudeš prozrazovat nic,❞ řekl rázně ve snaze ji umlčet a ruku s nožem lehce pozvedl. May se už k němu otáčela, ale bylo pozdě na to, aby stihla zjistit, co se děje, a včas zareagovat. Nemohla být vůbec připravená.

Dej si pozor na toho, kdo přijde jako další.

Comments are closed.

error: Alert: Content is protected !!