Chemický dům hrůzy

CreepypastyCZ/SK creepypasty

Jas the Lazy ElfWritten by:

Nastal zrovna pátek 13. a malá skupinka kamarádů se právě rozhodla jít stanovat. Když však začali stavět tábor, začalo šíleně pršet. Všichni se se zkaženou náladou nacpali pod deštníky a vyrazili směrem k lesu, kde by se mohli schovat. V dálce najednou spatřili světla a rozhodli se, že se k nim vydají. Přišli blíže a spatřili velmi staře vypadající sídlo. Jakmile přistoupili ke dveřím, otevřely se a oni bez váhání vstoupili dovnitř.

Jedna dívka si zapomněla deštník doma a ani si nevzala pláštěnku, a tak v nalezeném obýváku popadla první deku, kterou spatřila. Zdála se jí trochu vlhká, a tak si s ní sedla ke krbu, ve kterém plál jasný oheň.

Ostatní se mezitím šli podívat po zbytku domu. Zdálo se, že doma nikdo nebyl. Najednou se ozval uši rvoucí křik. Všichni se lekli a okamžitě běželi do obýváku, jen aby viděli svou kamarádku v plamenech. Než stihli něco vymyslet, křik ustal. Dvě další dívky a jeden kluk před tou scénou raději utekli, pouze jeden kluk zůstal stát.

Podíval se na stolek. Vedle koláče stála malá lahvička, ve které byla nějaká usazenina ve vodě. Vzal lahvičku do rukou a přečetl si název – Bílý fosfor. Rychle lahvičku položil a rozběhl se za ostatními.

Najednou uslyšel docela blízko velký výbuch. Země se otřásla. Po několika minutách zjistil, že celé jedno křídlo budovy se proměnilo v trosky. Tam, kde už byl dům v pořádku, byl kohoutek. Nad ním byla mapka domu a byly na něm vyznačené trubky. Pod mapkou bylo napsáno – Varování – plynný amoniak.

Chvíli přemýšlel a došlo mu, že jeho kamarád kouřil, ale téměř nic necítil. Musel si nejspíš zapálit někde, kde byla koncentrace amoniaku ve vzduchu dost vysoká…

Přiběhla k němu děvčata. Vysvětlila mu, že se rozdělili a ony také krátce poté uslyšely výbuch, a tak se vydaly po zvuku.

Pokoušeli se tedy společně najít cestu ven. Najednou se spustil v jedné chodbě alarm. Mezi nimi přistála plechovka, ze které začal unikat nažloutlý plyn, který smrděl po česneku. Jedna z dívek ještě stihla přečíst název na plechovce – Yperit. Na obou koncích chodby se začaly zavírat dveře.

Druhá dívka s chlapcem ještě stihli proběhnout dveřmi bez zasažení yperitu, avšak první dívka to již nestihla. Jen skrz dveře slyšeli, jak do dveří buší, kašle a křičí, ale za chvíli vše ustalo. Alarm se však zapnul i v této chodbě a dveře na druhém konci chodby se opět začaly zavírat; po zemi se začal vinout nazelenalý plyn, který oba identifikovali jako fluor. Dívka však těsně před dveřmi zakopla a už se nestihla zvednout.

Kluk se zděšením v očích našel východ. Zatáhl za kliku. Najednou na něj ze všech stran vyprskla kyselina solná a za strašlivého řevu se postupně začal rozpouštět. Od té doby majitelé stále čekají na další oběť svého chemického domu hrůzy.

Comments are closed.

error: Alert: Content is protected !!